FLASH NEWS

..DA RAISED FROM 73% TO 80% ORDER.... ..LSS/USS-2015.....IT MODEL EXAM-2015... .

Saturday, September 27, 2014

ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮದ ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ 8ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಅಂಜಲಿ. ಕೆ

No comments:

Post a Comment